Ministerie van SZW

Op 23 mei hebben we de bijeenkomst ‘Matchen op vrijwilligerswerk’ over vrijwilligerswerk door statushouders en asielzoekers georganiseerd bij het Spant! Tijdens de bijeenkomst is er goed genetwerkt tussen de professionals die uitgenodigd waren. Inhoudelijk was het een zeer geslaagde dag. Dat was alleen mogelijk vanwege de goede match met het Spant! Veel dank voor de goede service, de heerlijke High tea en het meedenken van iedereen.