Privacy statement

Coulissen B.V. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij gebruiken bepaalde termen in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze termen bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw e-mailadres.
Verwerken: het verzamelen, opslaan en verwijderen van persoonsgegevens uit onze systemen.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten
  • Mensen die onze producten of diensten aankopen
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Alle onderdelen van Coulissen B.V. verwerken persoonsgegevens. Coulissen B.V. bestaat uit:

  • Exploitatie Maatschappij Spant B.V.
    • Spant
    • De Boerderij Huizen

Wilt u weten welk onderdeel van Coulissen verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op via info@spant.org.


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

– Om een relatie met u te kunnen aangaan
Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld uw telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen informeren over wijzigingen van het product.

– Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als u bezoeker of opdrachtgever van ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam, adresgegevens en e-mailadres bijvoorbeeld om contact te onderhouden. Wij leggen ook contactmomenten vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking. Het vastleggen van beelden d.m.v. camera’s in en rond het pand hebben als doel criminaliteitsbestrijding.

– Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om u goed van dienst te zijn, werken wij continue aan de ontwikkeling en verbetering van onze service. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres als u onze enquête invult.

– Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor deze doeleinden? Dan kunt u dit ons melden.

– Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld voor het voeren van administratie en de bijbehorende bewaarplicht hiervan.

– Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar voor statistische doeleinden worden gebruikt.


Doorgifte aan derden

Wij zullen de verzamelde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij de kaartverkoop voor een derde partij verzorgen. In dat geval zullen wij alleen de relevante klantgegevens aan de partij verstrekken voor wie wij de kaartverkoop verzorgen.


Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Het bewaartermijn voor de administratieve persoonsgegevens bedraagt 7 jaar.


Wilt u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons?

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij ons. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons.