Duurzaam inkoop beleid

Binnen Spant congrescentrum streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatie gerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van begin tot eind te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten e.d. te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

MVO BELEID

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. We selecteren op leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren. Onze grootste leveranciers laten we in het kader van ketenverantwoordelijkheid een duurzaamheidsverklaring ondertekenen waardoor zij de basis leggen voor de succesvolle uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid.

DOEL

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van ons bedrijf te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal ons bedrijf, als integraal onderdeel van het inkoopproces, onze leveranciers vragen steeds voor alle producten aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is welke fair-trade of eco-gecertificeerd is.

RICHTLIJNEN

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

INKOOPRICHTLIJNEN 

 • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten
 • Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen zoals bij milieuvriendelijke verven met Europees Ecolabel, Milieukeur, NF environment of natuurverven
 • Schoonmaak- en vaatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel, EcoCert)
 • Brandblussers met het keurmerk Milieukeur
 • Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen bij suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli, cornflakes en koffiekoekjes
 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend.
 • Duurzame bouwmaterialen toe te passen  tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic Swan of Blaue Engel,  FSC of PEFC mits deze ECF/TCF gecertificeerd zijn
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier, kartons, glas, KGA, cartridges en toners, en blik )
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label
 • Bij aanschaf van nieuw apparatuur wordt voorkeur geven aan energiezuinige en waterbesparende apparatuur
 • Het inkopen van groene stroom dat wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting.