Directieverklaring carbon footprint

Voor u ligt de Carbon Footprint over 2018. Dit is de zevende footprint en geeft een goede vergelijking ten opzichte van eerdere jaren.

Middels de berekening van de Footprint is het mogelijk onze duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording inzichtelijk te maken
en gestructureerd te kunnen beheersen en ontwikkelen. We zijn dan ook trots om in het onderstaande overzicht het succes te kunnen meedelen
en tevens inzicht te geven in de CO2 emissie.
Hieronder het overzicht van het emissie verloop over de jaren waarbij 2012 op 100% is gesteld.

 

Overzicht emissie verloop over de jaren:

De directie,
Paul Haighton en Bert Dijkstra