Directieverklaring carbon footprint

Sinds 2010 Gouden Green Key certificaat

Sinds 2010 is Spant! in het bezit van het Gouden Green Key certificaat en zijn we gestart met het verduurzamen van de diverse processen. Ook heeft PuurTec (adviserende organisatie rondom energie-water-afval management) in 2010 een milieu besparingsonderzoek gedaan. In de onderzoeksresultaten zijn diverse besparingsadviezen opgenomen die allemaal zijn opgevolgd. Dit heeft geresulteerd in een afname van energie- en afvalverbruik. In 2015 zal door PuurTec een nieuw milieu besparingsonderzoek worden opgesteld.

Carbon Footprint

Naast de Green Key maatregelen bestond bij Spant! de wens om het duurzaamheidsbeleid te kwantificeren. Daarom meet PuurTec sinds 2010 de gerealiseerde CO2 emissie, een Carbon Footprint. Middels de Carbon Footprint zijn onze duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording inzichtelijk en kunnen we deze gestructureerd beheersen en ontwikkelen. Met trots delen wij in het onderstaande overzicht de eerste successen en presenteren wij de verwachte afname van de CO2 emissie voor de komende jaren.

Overzicht emissie verloop over de jaren:

Footprint

De afname van de geprognosticeerde CO2 emissie over 2014 en 2015 wordt grotendeels gerealiseerd door inkoop van duurzame energie (gas en elektriciteit).
Een bedrijf is geen bedrijf als men niet streeft naar winstgevendheid, maar dan wel op een verantwoorde manier voor mens en maatschappij. We trachten middels ketenverantwoordelijkheid meerdere bedrijven mee te nemen in een duurzame bedrijfsvoering.

In deze gedachte past het om beleid te maken dat de CO2 emissie zoveel mogelijk beperkt en in de toekomst terug te dringen. Daarnaast zal vanaf 2014 de CO2 emissie worden gecompenseerd door een investering in certificaten die bijdragen aan maatschappelijke verbetering in andere regio’s in de wereld. Hiermee is Spant! vanaf 2014 CO2-neutraal.

De directie,
Paul Haighton en Bert Dijkstra