Carbon Footprint 2020

100% CO2-NEUTRAAL

Sinds 2012 rekent Pure Benefit jaarlijks de CO2-voetafdruk van Spant door. “Zo’n rapport houdt ons scherp en geeft inzicht in waar we wel en niet kunnen verbeteren. Het heeft eraan bijgedragen dat sinds 2014 elk bezoek aan Spant 100% CO2-neutraal is. Een geweldige claim, waarmee we tegelijkertijd de lat voor onszelf hoog leggen.” aldus Bert Dijkstra, duurzaamheidsexpert bij Spant!

Download Carbon Footprint 2020

Directieverklaring

De aanleiding om de footprint te berekenen, is dat we graag verantwoording afleggen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
We zijn trots op dat onze initiatieven op dit vlak talrijk zijn. Zonder deze initiatieven, zullen volgende generaties met onherstelbare problemen opgezadeld worden. Wij gaan dan ook proberen op dit gebied jaarlijks vooruitgang te boeken. Dit door onze verbruiken van water, energie en afval inzichtelijk te maken en waar nodig te reduceren. We nemen als maatstaaf de CO2-emissie. Sinds 2010 voert Spant! het gouden Green Key label en zijn we gestart met het verduurzamen van de diverse processen die binnen het Spant plaatsvinden. Vanaf 2014 is Spant! CO2 neutraal.

Middels de berekening van de Footprint is het mogelijk onze duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording inzichtelijk te maken en gestructureerd te kunnen beheersen en ontwikkelen. De CO2 footprint is berekend volgens de richtlijnen van de CO2 prestatieladder en wordt ieder jaar opnieuw berekend. Door dit jaarlijks opvolging te geven, kan
het beleid op reduceren van CO2-emissie tastbaar gemaakt worden. In 2020 is deze reductie goed zichtbaar. Dit heeft echter ook te maken met de gevolgen van Covid-19. Spant! is een langere periode (deels) gesloten geweest. Dit heeft invloed op de CO2 uitstoot.

Natuurlijk spreekt het ook voor zich dat we op financieel vlak verantwoordelijkheden hebben. Wij streven naar winstgevendheid, maar wel op een verantwoorde manier voor mens en maatschappij. We zullen dus trachten middels ketenverantwoordelijkheid, meerdere bedrijven mee te nemen in een duurzame bedrijfsvoering.