Groen bezig

Spant streeft als onderneming naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast het Green Key certificaat maakte Spant sinds 2012 al werk van het verminderen van de CO2 uitstoot. Door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het compenseren van de niet te vermijden uitstoot sluit Spant ieder jaar 100% CO2-neutraal af.

Wat gebeurt er allemaal op maatschappelijk gebied tussen de muren van Spant en wat maken we daarbuiten mogelijk? Hoe komt onze theaterprogrammering tot stand? Lees het allemaal in ‘Een podium voor iedere ontmoeting’.

Spant is sinds 2011 in het bezit van de Gouden Green Key. De Green Key is een Internationaal erkend label en hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de (zakelijke) dienstverlenende sector. Ook door handhaving van de overheid wordt dit keurmerk steeds meer gezien als een bewijs van goed ondernemerschap.

Naast de Green Key maatregelen bestond bij Spant de wens om het duurzaamheidsbeleid te kwantificeren. Daarom meet PuurTec sinds 2010 de gerealiseerde CO2 emissie, een Carbon Footprint. Met trots delen wij in een overzicht de eerste successen en presenteren wij de verwachte afname van de CO2 emissie voor de komende jaren.

Binnen Spant streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van begin tot eind te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten e.d. te overwegen.

Spant voldoet of wil voldoen aan de volgende afspraken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Spant is partner van MVO Nederland. De missie van MVO Nederland is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen.

Spant compenseert de niet te vermijden CO2 uitstoot in VERs (Verified Emission Reduction credits). VERs worden gecreëerd voor vermeden emissies uit duurzame projecten. Klik op bovenstaande afbeelding om het certificaat te bekijken.